Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008

Αποτελέσματα Γ.Σ. του Φ.Σ. των Χωρ. Μηχ. στις 26.2.08

Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου σημειώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

χωροΑταξία - ΕΑΑΚ 24
πκσ 8

Δεν υπάρχουν σχόλια: